Garancijski pogoji

KLASIČNA KOLESA: Za vsa klasična kolesa kupljena v naši trgovini/spletni trgovini nudimo 12-mesečni garancijski rok.

E-KOLESA: 2 leti na motor in prikazovalnik ter 1 leto na baterijo in ostale dele pod garancijo.

Pogoj za uveljavljanje garancije je opravljen garancijski servis najkasneje v roku 3 (treh) mesecev od nakupa. Garancijski servis lahko opravite pri naših pooblaščenih servisih po Sloveniji ali v naši trgovini. Garancijski servis je brezplačen in obvezen.

Seznam pooblaščenih serviserjev najdete v navodilih za uporabo in garancijskem listu, ki ste jih prejeli ob nakupu. 

Če je pošiljka poškodovana, je kupec ni dolžan prevzeti. Predpogoj za uveljavljanje garancije je montaža e-kolesa s strani strokovno usposobljenega ali pooblaščenega serviserja in brezplačen pregled/vzdrževanje v garancijskem roku najkasneje 90 dni po nakupu e-kolesa. Če imate v garancijskem roku (ob normalni uporabi in vzdrževanju) razlog za reklamacijo, izdelek vrnite prodajalcu v pregled.

Če bo prodajalec potrdil napako, jo bo poskušal odpraviti. Če prodajalec napake ne more odpraviti, bo e-kolo poslal proizvajalcu v pregled in popravilo. V tem primeru bo proizvajalec napako odpravil in e-kolo vrnil v zakonsko določenem roku. Če napaka ni predmet reklamacije, je kupec dolžan sam plačati popravilo. 

Garancijski rok prične teči z dnem nakupa izdelka. Garancijski rok e-koles CRUSSIS:

  • za okvir, motor in zaslon je 2 leti.
  • za komponente kolesa je 1 leto.
  • za vilice je 1 leto.
  • za baterijo je 1 leto.

Garancijski rok se podaljša za čas, v katerem je bil izdelek v garancijskem popravilu. Garancija velja samo za prvotnega lastnika. Mehanske okvare ali okvare, ki nastanejo zaradi nepravilne uporabe s strani lastnika, niso zajete v garanciji. 

Garancija ne velja:

  • po poteku garancijskega roka.
  • če je izdelek poškodovan po krivdi lastnika/uporabnika (nezgoda zaradi malomarnosti, nepravilna raba e-kolesa, neustrezno vzdrževanje e-kolesa in delov e-kolesa, slabo skladiščenje ali napačna oz. neprimerna uporaba).
  • v primeru normalne obrabe delov e-kolesa, ki niso zajeti v garanciji (obraba zavornih ploščic, verige, zobnika, pogonske osi, cevi, žic, gum in drugih obrabljivih delov e-kolesa) .
  • pri uporabi e-kolesa v komercialne namene, če e-kolo uporablja več uporabnikov, npr.: izposoja koles.

Če izdelek ne deluje pravilno ali po pričakovanjih, nas kontaktirajte na tehnika@lorbi.si ali na tel: 040 734 174. Na ta način se izognite nepravilni uporabi in morebitnim poškodbam izdelka. Reklamacija ni možna za vse vrnjene izdelke pri katerih se ugotovi, da so poškodovani zaradi nepravilne ali neprimerne uporabe. V tem primeru se stranki izdelek vrne na domači naslov, stranka pa je dolžna poravnati stroške vračila. Če stranka zavrne prevzem poslanega/vrnjenega izdeleka, lahko izdelek prevzame v naši poslovalnici v roku 90 dni. Po tem roku postane izdelek last prodajalca.